Paslaugų įkainiai

Dokumento pavadinimas:

 • Pirkimo dokumentas*
 • Pardavimo dokumentas (jei išrašomas Paslaugų teikėjo, skaičiuojama kaip 2 vnt.)
 • Kasos pajamų orderis
 • Kasos išlaidų orderis
 • Avanso apyskaita
 • Mokėjimo pavedimas (jei atliekama operacija per Paslaugų teikėją, skaičiuojama kaip 2 vnt.)
 • Grynų pinigų priėmimo kvitas
 • Vieno asmens darbo užmokesčio skaičiavimas (jei įmonėje dirba daugiau nei 5 darbuotojai, vieno darbuotojo darbo užmokestis skaičiuojamas kaip 2 vnt.)
 • Ilgalaikio turto vieneto nusidėvėjimo apskaičiavimas
 • Komandiruotės ataskaita
 • Autorinė sutartis
 • Nuomos sutartis su gyventoju
Eil. Nr. Dokumentų skaičius per mėn. Kaina be PVM / mėn. (Lt./Eur.)
1. iki 25 345,28 Lt./100 Eur.
2. iki 50 690,56 Lt./200 Eur.
3. iki 75 1035,84 Lt./300 Eur.
4. iki 100 1208,48 Lt./350 Eur.
5. iki 125 1381,12 Lt./400 Eur.
6. iki 150 1553,76 Lt./450 Eur.
7. iki 200 1726,40 Lt./500 Eur.
8. nuo 200 Pagal susitarimą
9. Konsultacinės paslaugos, val. 172,64 Lt./50 Eur.

* Sandėlio apskaita, t.y. prekių pajamavimas ir nurašymas kiekiškai, vertinama pagal susitarimą.