Paslaugos

Teikiame šias buhalterinės apskaitos paslaugas bei konsultacijas:

Buhalterinė apskaita:

Pirkimo, pardavimo dokumentų apskaita ir registravimas
Įtraukiame į apskaitą pirminius dokumentus: pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras, pildome gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrus.

Grynųjų pinigų ir banko apskaita
Registruojame į apskaitą grynųjų pinigų ir bankines operacijas: atsiskaitymus su tiekėjais, darbo užmokesčio mokėjimus, mokesčių ir Sodros įmokų mokėjimus, įplaukas iš klientų ir kt.

Darbo užmokesčio apskaita
Skaičiuojame darbuotojų atlyginimus ir algas, nedarbingumo pašalpas ir atostoginius pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas
Apskaitome ilgalaikį turtą, surašome įvedimo aktus, apskaičiuojame nusidėvėjimo sumas per ilgalaikio turto eksploatacijos laikotarpį.

Medžiagų nurašymas
Rašome ir įtraukiame į apskaitą medžiagų, žaliavų bei trumpalaikio turto nurašymo aktus.

Deklaravimas
Teikiame gyventojų pajamų mokesčio, PVM, pelno, aplinkos taršos mokesčio ir kitas privalomas deklaracijas VMI.

Ataskaitos Sodrai
Rengiame ir teikiame ataskaitas Sodrai apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitus privalomus pranešimus.

Ketvirtinis, pusmetinis balansas
Esant poreikiui, sudarome įmonės finansinės veiklos ketvirtines, pusmečio ataskaitas ir balansus.

Finansinių ataskaitų rengimas
Rengiame metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkinius ir teikiame Registrų centrui.